About Me/Amdanom Ni

Oh!Susannah was created by Susannah Bulpin in Cardiff. Originally the brand focused on craft and textile work but a love of pattern and design spread from fabric to a paper romance resulting in a range of modern English and Welsh greetings cards.

WHY WELSH LANGUAGE?

With her own children in Welsh medium education, the use of Welsh (Cymraeg) has become more and more relevant and popular in daily life!

Oh!Susannah aims to create series of cards, prints and an expanding range of stationery that can be utilised in family homes not just in Wales, but by speakers and learners of Cymraeg (Welsh!) across the world.

Welsh is a modern living language and Oh!Susannah celebrates this!

KEEPING IT LOCAL

All Oh!Susannah cards are designed in South Wales and printed in the U.K on a FSC grade mix 280gsm paper (which to you and me means, a nice weight card which is environmentally friendly to boot!).

Crëwyd Oh!Susannah gan Susannah Bulpin yng Nghaerdydd. Yn wreiddiol canolbwyntiwyd ar grefft a gwaith tecstiliau ond roedd y cariad at batrwm a chynllunio wedi lledu o ddefnydd i bapur gan arwain at ystod o gardiau cyfarchion modern Saesneg a Chymraeg.

PAM Y GYMRAEG?

Gan fod ei phlant mewn addysg drwy gyfrwng y Gymraeg, mae defnydd o’r iaith wedi dod yn fwy perthnasol ac yn rhan o fywyd bob dydd bellach!
Bwriad Oh!Susannah yw creu cyfres o gardiau a phrintiau a all gael eu defnyddio nid dim ond yng Nghymru, ond mewn cartrefi dysgwyr Cymraeg ar draws y byd.

Mae’r Gymraeg yn iaith fodern a chyfoes ac mae Oh!Susannah yn dathlu hyn!

CADW PETHAU’N LLEOL
Mae cardiau Oh!Susannah wedi eu cynllunio yn Ne Cymru ac yn cael eu printio yn y Deyrnas Unedig ar bapur FSC gradd 280gsm (sef carden o bwysau ac ansawdd da ac sy’n gyfeillgar i’r amgylchedd).